INbox Lijst 2 ......Samen in voor BoxtelMededeling De Mooiboxtel Krant

Sinds onze oprichting onze lijfspreuk. Samen in voor Boxtel. Niet zo maar een kreet maar een slogan die voor ons recht uit het hart komt. Waar men soms het idee heeft dat politici er zitten ter meerdere eer en glorie van zichzelf kan ik uit de grond van mijn hart zeggen datLees meer …

Memo vuurwerk

Geagedeerd in de raadsvergadering van 18 oktober: memo vuurwerk. Begin dit jaar hadden we samen met D66 en de VVD een motie ingediend waarin we gevraagd hadden of er vuurwerkvrije zones konden komen in Boxtel. Daar kregen we een memo over waarin staat dat er zwaarwegende en juridisch houdbare redenen moeten zijnLees meer …

Bericht in de mooiboxtel krant 21 september

Duurzaamheid Vorige week schreef Bets Bik in deze krant een column over duurzaamheid, natuurlijk met haar scherpe, kritische blik. En ze heeft gelijk: duurzaamheid is een containerterm geworden, en ik citeer Bets, “dat overal te pas en te ompas doorheen wordt geflikkerd”. Maar dat we met zijn allen meedenken en werken aanLees meer …

Raadsvergadering 13 september 2016

Raadsvergadering 13 september  2016   Vragen gesteld in het vragenhalfuurtie In april heeft INbox een motie ingediend, die overigens niet is aangenomen, waarmee we de vaart in ontwikkeling van De Kleine Aarde wilde houden en het college verzochten  de resultaten van de initiatieven nauwgezet te volgen en dus te monitoren.Lees meer …

Fractie vergaderschema 09/2016

   Vergaderschema voor de rest van het jaar 2016 We beginnen op donderdag om 19.30 uur en op maandag om 19.00 uur. Vergaderingen zijn in het gemeentehuis ingang Dr.v.Helvoirtstraat. Kamer 1.1 op de  1e verdieping  De data zijn; Donderdag  8 september rv 13-09 maandag  19  september Donderdag 29  september rvLees meer …

Mededeling

De datum voor de zomer bijeenkomst op 3 september a.s. gaat veranderen. Vanwege de diverse mensen die niet kunnen moeten we de datum aanpassen. Vergeet u niet om de enquette in te vullen een postzegel erop te doen en retour te sturen. Dank voor uw medewerking.

Parkeervergunningen en parkeren

persbericht

Parkeervergunningen en parkeren Er is nogal wat onrust ontstaan toen de bewoners van het Centrum en Breukelen een brief in de bus kregen dat het parkeervergunningen beleid ingevoerd gaat worden. Een aantal bewoners is tegen. Bewoners gaan voor een vergunning max € 110,– per jaar betalen. Zij hebben dan een plaats inLees meer …

Parkeervergunningen

persbericht

Parkeervergunningen Goed doen we het nooit voor iedereen ! Alle politieke partijen hebben zich al jaren beziggehouden met parkeren en het zoekverkeer daarom heen. Er is gezocht naar de beste oplossing voor iedereen. Dat dat niet altijd lukt, blijkt wel weer uit de protesten tegen de parkeervergunningen. Onze collega’s van hetLees meer …

Samen in voor Boxtel, samen in de raad

INbox Samen in voor Boxtel, samen in de raad “Een gekozen raadslid wordt geacht de belangen van alle inwoners te behartigen. Het is onze taak als gemeenteraad om een mening te vormen vanuit verschillende invalshoeken.” Dat schreef mijn collega raadslid Dymph van de Vries in de eerste MooiBoxtel krant vanLees meer …

Informatieavond

Op maandag 21 maart organiseren Combinatie 95 en INBOX een informatie avond in wijk Selissenwal. Aanvang half acht in de Amaliaschool. Er volgt nog een officiële uitnodiging voor de leden.

Right to Challenge

De fractie INbox lanceerde dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering het voorstel ‘Right to Challenge’. Hierin werd gepleit voor een onderzoek naar deze vorm van burgerparticipatie waarbij een groep inwoners, vereniging of organisatie het recht heeft de gemeente ‘uit te dagen’ als zij denken een publieke dienst beter te kunnen organiseren. DeLees meer …

Brief aan college

Aan College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel Betreft: Schriftelijke vraag ex. Art.37 uitspraak NAI Attero Geacht college, Vanmorgen lazen we in het BD dat Attero onterecht een ‘boete” heeft neergelegd bij de Brabantse gemeenten omdat zij minder afvalstoffen zouden hebben geleverd dan in de contractafspraken stond. Attero zouLees meer …

Politiek kaffee met een glimlach

HansvDoorn-2115

Gespot tijdens het jaarlijks Politiek kaffee. Wethouder Herman v Wanrooij benoemd tot Indegatse Politoekus van het jaar tijdens Politiek Kaffee! Druk hier voor Slideshow of druk op de foto voor vergroting

Nieuwjaarsbijeenkomst 2016

HansvDoorn-9367

Nieuwjaarsbijeenkomst in Grand Café Rembrandt 2016

Presentatie Koersplan St Joseph

\

      Presentatie Koersplan St Joseph Op 7 januari hebben we met een flinke vertegenwoordiging van onze partij (sommigen met een dubbele pet op )de presentatie Koersplan 2016-2020 van St. Joseph “Samen voor meer… “ bezocht in het podium Boxtel. In het plan staat dat St. Joseph vooral blijftLees meer …

Wij wensen iedereen gezellige kerstdagen….

2016-Nieuwjaarsdag

INbox, samen in voor Boxtel Zondag meegelopen in de fakkeltocht door Boxtel om aandacht te vragen voor de hoop en het werken aan vrede voor alle mensen. Inbox zet zich in voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. We zijn ons er natuurlijk ook van bewustLees meer …

Werkgroep Acties en Publiciteit

Werkgroep Acties en Publiciteit Het bestuur van INbox heeft in de jaarvergadering van april 2015 aangegeven dat zij een werkgroep wil instellen ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Tijdens die vergadering is door Tonn Peters aangegeven dat we de werkzaamheden van deze werkgroep breder moeten trekken, nl. Acties en Verkiezingen.Lees meer …

Brief aan college 19-11-2015

Aan College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel Betreft: Schriftelijke vragen ex. art.37 RvO: Wijkontwikkelingsplan Boxtel Oost Boxtel, 19 november 2015 Geacht college, In maart 2011 heeft het college een Wijkontwikkelingsplan voor Boxtel Oost gepresenteerd met een negental projecten die aangepakt zouden worden. Aan dit ontwikkelingsplan was eenLees meer …

Verslag overleg fractie met Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost

Kort verslag overleg fractie met Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost d.d.17 november 2015 Aanwezig; A.v.d.Wetering, J.d Koning, T.Peters, H.Blummel, G.Eltink, P.v.d.Heijden, M.v.d.Hoven, G.Schellekens, P.v.d.Ven. Gasten; Dhr.J.v.Vreede Voorzitter en J.v.Doorn Penningmeester. S.W.B.O. Doel van dit overleg is; Met alle wijkorganen aan tafel om te zien hoe hun werkwijze in elkaar zit enLees meer …

Vragen over nieuwe Participatiewet

  De informatieavond bij de WSD, vorige week, was zeer leerzaam. Er zijn een aantal positieve ontwikkelingen te zien in de nieuwe Participatiewet. Toch zijn er nog veel onduidelijkheden en onzekerheden bij de invoering van deze nieuwe wet. Positief is de gezonde samenwerking tussen de gemeente Boxtel en WSD. Positief isLees meer …