INbox Lijst 2 ......Samen in voor BoxtelExtra mededeling

Binnenkort zijn er 2 informele bijeenkomsten! De ene op 24 maart en de volgende op 7 juni of 23 juni. Hiervoor komt nog een aparte uitnodiging. Marria

Fractieoverleg schema voor het eerste halfjaar van 2017

Fractieoverleg schema voor het eerste halfjaar  van 2017 We beginnen op donderdag om 19.30 uur en op maandag om 19.00 uur. Het overleg  op donderdag is ter voorbereiding van de raadsvergadering op de dinsdag, het overleg  op maandag:  nabespreking van raadsvergadering en om andere onderwerpen te bespreken. Fractieoverleggen  zijn inLees meer …

Zalig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar.

INbox Het miezerde zaterdag toen in Selissenwal de kerstmarkt opgebouwd werd. Het zag er maar triest uit, natte kale marktkraampjes en het begon al vroeg donker te worden. Ik ben me even gaan warmen, heb een kop koffie gedronken, heb een kerstmuts op mijn natte haren gezet en ben weer naar buitenLees meer …

Stortkoker raakt uit de fractie.

    

VRAGENHALFUUR in de gemeenteraad van 29 november 2016

Tijdens  het VRAGENHALFUUR in de gemeenteraad van 29 november 2016 hebben we het volgende ingebracht: Vraag: Wat doet het college om invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid? Kunstgras met rubbergranulaat Bij elf gemeenten en voetbalclubs die tot nu toe zelf hun kunstgras hebben laten onderzoeken, zijn hogere concentraties kankerverwekkende stoffenLees meer …

Algemene beschouwingen begroting 2017 tijdens de raadsvergadering van 8 november 2016

Algemene beschouwingen begroting 2017 tijdens de raadsvergadering van 8 november 2016. Voorzitter, Op bezoek in Leidsche Rijn, een nieuwbouwwijk van Utrecht waar nu net zoveel mensen wonen als in Boxtel, en er nog veel meer komen te wonen, kijk ik mijn ogen uit, mooi ruim opgezette wijk, veel variatie in huizenLees meer …

Mededeling De Mooiboxtel Krant

Sinds onze oprichting onze lijfspreuk. Samen in voor Boxtel. Niet zo maar een kreet maar een slogan die voor ons recht uit het hart komt. Waar men soms het idee heeft dat politici er zitten ter meerdere eer en glorie van zichzelf kan ik uit de grond van mijn hart zeggen datLees meer …

Memo vuurwerk

Geagedeerd in de raadsvergadering van 18 oktober: memo vuurwerk. Begin dit jaar hadden we samen met D66 en de VVD een motie ingediend waarin we gevraagd hadden of er vuurwerkvrije zones konden komen in Boxtel. Daar kregen we een memo over waarin staat dat er zwaarwegende en juridisch houdbare redenen moeten zijnLees meer …

Bericht in de mooiboxtel krant 21 september

Duurzaamheid Vorige week schreef Bets Bik in deze krant een column over duurzaamheid, natuurlijk met haar scherpe, kritische blik. En ze heeft gelijk: duurzaamheid is een containerterm geworden, en ik citeer Bets, “dat overal te pas en te ompas doorheen wordt geflikkerd”. Maar dat we met zijn allen meedenken en werken aanLees meer …

Raadsvergadering 13 september 2016

Raadsvergadering 13 september  2016   Vragen gesteld in het vragenhalfuurtie In april heeft INbox een motie ingediend, die overigens niet is aangenomen, waarmee we de vaart in ontwikkeling van De Kleine Aarde wilde houden en het college verzochten  de resultaten van de initiatieven nauwgezet te volgen en dus te monitoren.Lees meer …

Fractie vergaderschema 09/2016

   Vergaderschema voor de rest van het jaar 2016 We beginnen op donderdag om 19.30 uur en op maandag om 19.00 uur. Vergaderingen zijn in het gemeentehuis ingang Dr.v.Helvoirtstraat. Kamer 1.1 op de  1e verdieping  De data zijn; Donderdag  8 september rv 13-09 maandag  19  september Donderdag 29  september rvLees meer …

Mededeling

De datum voor de zomer bijeenkomst op 3 september a.s. gaat veranderen. Vanwege de diverse mensen die niet kunnen moeten we de datum aanpassen. Vergeet u niet om de enquette in te vullen een postzegel erop te doen en retour te sturen. Dank voor uw medewerking.

Parkeervergunningen en parkeren

Parkeervergunningen en parkeren Er is nogal wat onrust ontstaan toen de bewoners van het Centrum en Breukelen een brief in de bus kregen dat het parkeervergunningen beleid ingevoerd gaat worden. Een aantal bewoners is tegen. Bewoners gaan voor een vergunning max € 110,– per jaar betalen. Zij hebben dan een plaats inLees meer …

Parkeervergunningen

Parkeervergunningen Goed doen we het nooit voor iedereen ! Alle politieke partijen hebben zich al jaren beziggehouden met parkeren en het zoekverkeer daarom heen. Er is gezocht naar de beste oplossing voor iedereen. Dat dat niet altijd lukt, blijkt wel weer uit de protesten tegen de parkeervergunningen. Onze collega’s van hetLees meer …

Samen in voor Boxtel, samen in de raad

INbox Samen in voor Boxtel, samen in de raad “Een gekozen raadslid wordt geacht de belangen van alle inwoners te behartigen. Het is onze taak als gemeenteraad om een mening te vormen vanuit verschillende invalshoeken.” Dat schreef mijn collega raadslid Dymph van de Vries in de eerste MooiBoxtel krant vanLees meer …

Informatieavond

Op maandag 21 maart organiseren Combinatie 95 en INBOX een informatie avond in wijk Selissenwal. Aanvang half acht in de Amaliaschool. Er volgt nog een officiële uitnodiging voor de leden.

Right to Challenge

De fractie INbox lanceerde dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering het voorstel ‘Right to Challenge’. Hierin werd gepleit voor een onderzoek naar deze vorm van burgerparticipatie waarbij een groep inwoners, vereniging of organisatie het recht heeft de gemeente ‘uit te dagen’ als zij denken een publieke dienst beter te kunnen organiseren. DeLees meer …

Brief aan college

Aan College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel Betreft: Schriftelijke vraag ex. Art.37 uitspraak NAI Attero Geacht college, Vanmorgen lazen we in het BD dat Attero onterecht een ‘boete” heeft neergelegd bij de Brabantse gemeenten omdat zij minder afvalstoffen zouden hebben geleverd dan in de contractafspraken stond. Attero zouLees meer …

Politiek kaffee met een glimlach

Gespot tijdens het jaarlijks Politiek kaffee. Wethouder Herman v Wanrooij benoemd tot Indegatse Politoekus van het jaar tijdens Politiek Kaffee! Druk hier voor Slideshow of druk op de foto voor vergroting

Nieuwjaarsbijeenkomst 2016

Nieuwjaarsbijeenkomst in Grand Café Rembrandt 2016